معاون وزیر اقتصاد:

اطلس سرمایه گذاری کشور تهیه شده است

معاون وزیر اقتصاد و رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با اشاره به اینکه هر کشوری شرایط توسعه را با توجه به مقتضیات خود دنبال می کند گفت : اطلس سرمایه گذاری کشور را تهیه شده است. معاون وزیر اقتصاد و رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با اشاره به اینکه هر کشوری شرایط توسعه را با توجه به مقتضیات خود دنبال می کند گفت : اطلس سرمایه گذاری کشور را تهیه شده است.

 علی فکری معاون وزیر اقتصاد و رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در همایش کرمان آیدکس در دانشگاه هایتک کرمان گفت: امیدوارم این همایش منجر به افزایش تعاملات توسعه در کرمان و کشور شود.

وی اشاره به اینکه هر کشوری شرایط توسعه را با توجه به مقتضیات خود دنبال می‌کند گفت: اطلس سرمایه گذاری کشور را تهیه شده است.

او تاکید کرد: یکی از الزامات توسعه تدوین برنامه اجرایی قابل تحقق، خصوصا در حوزه سرمایه گذاری است.

وی تصریح کرد: کرمان یک سرزمین مناسب برای جذب سرمایه گذاری‌ها است و بیشترین ارزش افزوده حوزه معادن را داراست؛ باید با برنامه صحیح اقتصادی در جهت تبیین ظرفیت‌ها اقدام شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: هیچ میزانی از ظرفیت در هیچ کشوری برنامه ریزی آن را از توجه به اولویت‌ها بی نیاز نمی‌نماید؛ باید در برنامه ریزی‌ها از تقسیم کار‌های کلی و منطقه‌ای بهره ببریم؛ و نباید از آن غافل شویم.

او تصریح کرد: این سازمان برای جانمایی هدفمند و منطقی کشور تلاش کرده است؛ با توجه به شرایط علمی، تعریف فرصت‌های سرمایه گذاری شکل گرفته است که مشترکت دانشگاهیان می‌تواند منشا خدمات ارزشمندی گردد.

وی افزود: باید شبکه‌ای قدرتمند از مردم و دولت برای ایجاد شبکه سرمایه گذاری صورت گیرد.

رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اظهار داشت: این سازمان با رویکرد جذب سرمایه از بازار‌های خارجی سرمایه بفرست بویژه کشور‌های سرمایه بفرست، شاهد رشد چشمگیر در این خصوص خواهد بود؛ بازاریابی هدفمند باید تدوین و پیگیری شود.

دیدگاه
آخرین اخبار