کدام کشورهای منطقه بیشترین دورریز مواد غذایی را دارند؟/ اینفوگرافی

تخمین زده شده در ایران هر خانوار سالانه ۹۳ کیلوگرم مواد غذایی دورریز دارد. اگر مقیاس خانوار ۳ نفر باشد، هر فرد ایرانی ۳۱ کیلوگرم پسماند غذایی دارد.

براساس آخرین گزارش سازمان ملل، روزانه حدود یک میلیارد تُن وعده غذایی از بین می‌رود.

 تخمین زده شده در ایران هر خانوار سالانه ۹۳ کیلوگرم مواد غذایی دورریز دارد. اگر مقیاس خانوار ۳ نفر باشد، هر فرد ایرانی ۳۱ کیلوگرم پسماند غذایی دارد.

کدام کشورهای منطقه بیشترین دورریز مواد غذایی را دارند؟+ اینفوگرافی

دیدگاه
آخرین اخبار