حقوق یک کارگر ساده در ایران خودرو اعلام شد

شاید جالب باشد بدانید که حقوق یک کارگر ساده در شرکت ایران خودرو چقدر است.

اگر سری به فضای مجازی بزنید با تبلیغات مختلف استخدام کارگر ساده در ایران خودرو مواجه می‌شوید.

به عنوان مثال حقوق یک کارگر ساده در ایران خودرو رقم ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان اعلام شده است.

این در حالی است که حقوق پایه کارگران در سال ۱۴۰۳ رقم ۷.۱ میلیون تومان است.

به نوعی می‌توان گفت ساده ترین کارگر در شرکت ایران خودرو ۲ برابر این مبلغ حقوق دریافت می‌کند.

 

حقوق یک کارگر ساده در ایران خودرو اعلام شد / رقم را ببینید

دیدگاه
آخرین اخبار