رشد ٣۵٠ درصدی قیمت گوشت گوسفندی/ روند عجیب افزایش قیمت گوشت در ۶سال گذشته

همین چندسال پیش بود که گوشت را کیلویی ۴٠ تا ۵٠ هزار تومان می‌خریدم و حالا بین ۵٠٠ تا ٧٠٠ هزار تومان برای هر کیلو باید پرداخت کنیم.

افزایش قیمت گوشت در ۶ سال گذشته موجب شده‌است که رفته رفته از سفره خانوار حذف شود.

رشد قیمت‌ها در چندسال اخیر سبب شده تا خیلی از خانوارها سبک مصرفی خود را تغییر دهند.

photo_۲۰۲۴-۰۱-۲۸_۲۰-۳۶-۳۲

 
دیدگاه