جشن امضای کتاب «پایاب شکیبایی» با حضور محمدجواد ظریف برگزار می‌شود

جشن امضای کتاب «پایاب شکیبایی» با حضور محمدجواد ظریف در غرفه روزنامه اطلاعات نمایشگاه بین‌المللی کتاب برگزار می‌شود.

جشن امضای کتاب خاطرات ۸ ساله ظریف که با نام پایاب شکیبایی که به چاپ چهارم رسیده است، فردا جمعه ۲۱ اردیبهشت با حضور محمدجواد ظریف در غرفه انتشارات اطلاعات برگزار می‌شود.

جشن امضای کتاب «پایاب شکیبایی» با حضور محمدجواد ظریف برگزار می‌شود

دیدگاه
آخرین اخبار