منتظر هجوم گرما باشید/ جزئیات پیش‌بینی دما طی روزهای آینده

دمای هوای یک ‌سوم شمالی کشور نیز طی هفته آینده نرمال و سایر مناطق کشور بیش از نرمال خواهد بود.

بر اساس اعلام پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تا هفته سوم مرداد بارش در مرکز و غرب سواحل خزر، مناطقی از نوار شمال ‌غرب و جنوب ‌شرق کشور در محدوده نرمال خواهد بود و انتظار وقوع بارش در دامنه شرقی کوه‌های زاگرس وجود دارد. دمای هوای یک ‌سوم شمالی کشور نیز طی هفته آینده نرمال و سایر مناطق کشور بیش از نرمال خواهد بود.

 بر اساس نقشه‌های پیش‌بینی هفتگی بارش کشور بر مبنای نقشه‌های احتمالاتی تا ۱۷ تیر در نوار شمالی و جنوب ‌شرق کشور بارش رخ می ‌دهد که بارش در مرکز و غرب سواحل خزر نرمال و در مناطقی از شمال ‌غرب گرایش به بیش از نرمال دارد. در مناطق محدودی از نوار شمال ‌غرب، نیمه غربی کوه‌های البرز و مناطق کوهستانی مرکز استان کرمان با احتمال بین ۲۵ تا ۵۰ درصد بارش انباشته حدود ۲۰ تا ۴۰ میلیمتر رخ می‌دهد. سایر مناطق کشور مطابق فصل بی ‌بارش است یا بارش موثری دریافت نمی‌کند.

بارش هفته‌های دوم تا سوم کشور معادل نرمال بلندمدت و عمدتا در سواحل خزر، شمال ‌غرب و مناطق محدودی از جنوب ‌شرق خواهد بود. در هفته‌های چهارم تا پنجم بارش در سواحل خزر در محدوده نرمال و در سایر مناطق بارش قابل توجهی رخ نمی‌دهد. بارش هفته ششم در سواحل خزر و جنوب ‌شرق در محدوده نرمال برآورد می‌شود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور، دمای هوا در یک‌ سوم شمالی کشور در محدوده نرمال و در سایر مناطق ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال است که بیشترین افزایش (۳ درجه) در جنوب ‌شرق کشور رخ می‌ دهد. دمای هوای جنوب ‌شرق کشور، مناطقی از شمال ‌غرب و زاگرس شمالی در هفته دوم نرمال و برای سایر مناطق بین ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال پیش‌بینی شده است.

طی هفته سوم دمای شرق و نیمه شمالی کشور نرمال و سایر مناطق ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال خواهد بود. دمای هوای کشور برای هفته‌های چهارم تا ششم ۱ تا ۲ درجه بیش از نرمال برآورد می‌شود.

منبع: ايسنا
دیدگاه
آخرین اخبار